आपल्या गरजेनुसार केक टर्न टेबल कसा निवडावा?

How to Select Right Turntable for Cake Decorating? टर्न टेबल हा केक बनवण्याच्या साहित्यामधला अविभाज्य घटक आहे. आपल्या गरजेनुसार उत्तम टर्न टेबल निवडणे महत्वाचे असते. त्यात चूक झाल्यास केकची फिनिशिंग चुकू…

0 Comments