रेड वेलवेट केक बनवा सोप्या रेनबो थीम मध्ये !

माहिती रेड वेलवेट केक म्हणजे फक्त रेड कलर घातलेला चॉकलेट केक नसून हा केक खूप सॉफ्ट असतो वेलवेट सारखा आणि चॉकलेटची टेस्ट खूप सौम्य असते. हा केक म्हणजे व्हॅनिला आणि…

0 Comments