सहज बनवू शकता असा सोपा रसमलाई केक !

साहित्य व्हॅनिला स्पॉंज येलो कलर पिस्त्याचे काप सजावटीसाठी केशर सजावटीसाठी केक स्क्रॅपर्स नूर N1 नोझल रोझ पेटल्स केक बनवण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य - ब्रेड नाईफ, आयसिंग नाईफ, टर्न टेबल, बेस शीट, ई.  कृती  https://youtu.be/J6fXiuqmaac वर दिलेल्या रेसिपीतील…

0 Comments