यीस्ट म्हणजे काय आणि घरच्या घरी यीस्ट कसे बनवाल ?

यीस्ट म्हणजे काय ? यीस्ट हा एक एकल पेशीचा सूक्ष्मजीव (बुरशी) आहे. काही सूक्ष्मजीव मानवासाठी अपायकारक नसतात. किंबहुना ते आपल्या शरीरातील अनेक प्रक्रियांना मदतच करत असतात. यीस्ट मध्ये दोन जाती…

0 Comments